دین و زندگی

تلاوت سریع قرآن (تحدیر قرآن) – استاد معتز آقایی – همراه با ترجمه فارسی

تحدیر قرآن (قرائت سریع) – کل قرآن کریم- قاری استاد معتز آقایی با صفحات عثمان طه و ترجمه شیخ حسین انصاریان
با روزی حدود ۳۰ دقیقه می توانید در یکماه کل قرآن را قرائت کنید.
لطفا برای سلامتی خودتان ، شفای بیماران و اینکه خداوند توفیق فهم و عمل به قرآن کریم را به همه ما عطا فرماید صلوات بفرستید.

تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱ – قاری استاد معتز آقایی

تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۳ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۴ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۵ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۶ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۷ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۸ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۹ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۰ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۱ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۲ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۳ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۴ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۵ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۶ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۷ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۸ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۱۹ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۰ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۱ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۲ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۳ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۴ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۵ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۶ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۷ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۸ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۲۹ – قاری استاد معتز آقایی


تحدیر قرآن (قرائت سریع) – جزء ۳۰ – قاری استاد معتز آقایی

مطالعه این مقاله خالی از لطف نیست ...
قضاوت نکنیم ... چه زود چه دیر
برچسب ها

anariha

من تمام تلاش خود را می کنم که مطالبی زیبا و پر انرژی برای شما تولید کنم (نه کپی). در سایت اناری ها برای وقت ، شخصیت و روحیه شما ارزش بالایی قائل هستم و از هر آنچه که به این ها صدمه بزند دوری می کنم. اگر اناری ها برای شما مفید بود آن را به دیگران معرفی کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

بستن