انرژی مثبت

جملات انرژی مثبت برای افزایش موفقیت

می خواهیم امروز را هم با تعدادی جمله مثبت آغاز کنیم و خودمان را پر از انرژی کنیم

موفقیت شانسی نیست

کسی که منتظر بنشیند
تا شانس به او رو آورد،
سالها قبل مرده است.

موفقیت شانسی نیست
به دست آوردنیست

تسویه حساب کنیم

عشق بورزید حتی با یک دوست دارم

لطفا حساب هایمان را هر چه زودتر تسویه کنیم ، شاید یک لحظه دیگر نباشیم

ببخشید هایی که از سر غرورتان نگفته اید
شاخه گل هایی را که میتوانستید هدیه دهید و نداده اید

دلی را میتوانستید به دست بیاورید و نیاورده اید
ماندن را بلد بودید و رفتن را ترجیح دادید

حتما نباید حسابمان مالی باشد
همین ها را گفتم میتواند یک عمر خوشبختی را به تو هدیه دهد

اوضاع مالیمان خوب نیست
حداقل حساب های عاطفی مان را تسویه کنیم .

پیش بینی آینده

Positiv3 - جملات انرژی مثبت برای افزایش موفقیت

آیندۀ شما توسط ڪاری ڪه امروز انجام می دهید
ساخته می شود،
نه فردا…

یک صبح شاد بساز

Positiv4 - جملات انرژی مثبت برای افزایش موفقیت

صبح ات رو با شادی شروع ڪن🌻
حتی اگر ته ته قلبت خوشحال نیستی
وقتی به یه روز شاد فڪر ڪنی
می تونی به غم ها غلبه ڪنی
باور داشته باش . .‌ .

صبحتون پر از انرژی و شادی 🌹

مطالعه این مقاله خالی از لطف نیست ...
خدایاعهده دارم شو ...
برچسب ها

anariha

من تمام تلاش خود را می کنم که مطالبی زیبا و پر انرژی برای شما تولید کنم (نه کپی). در سایت اناری ها برای وقت ، شخصیت و روحیه شما ارزش بالایی قائل هستم و از هر آنچه که به این ها صدمه بزند دوری می کنم. اگر اناری ها برای شما مفید بود آن را به دیگران معرفی کنید.
دکمه بازگشت به بالا

بستن