انرژی مثبت

خدایاعهده دارم شو …

یوسف (ع) به خدا اعتماد و توکل کرد و خداوند عهده دار کار حضرت یوسف شد.

پس خدا قافله ای را نیازمند آب کرد تا او را از چاه بیرون آورند

بعد عزیز مصر را نیازمند فرزند نمود تا او را به فرزندی بپذیرد.

آنگاه پادشاه را محتاج تعبیر خواب کرد تا او را از زندان خارج کند

سپس همه مصریان را نیازمند غذا نمود تا یوسف عزیز مصر شود.


اگر خدا عهده دار کارم شود خوشبختی بینهایت را بدون اینکه احساس کنی برایت آماده میکند

فقط با صداقت بگو کارم را به خدا می سپارم.

خدایا فقط بودن تو ما را کفایت است.

مطالعه این مقاله خالی از لطف نیست ...
جملات انرژی مثبت برای افزایش موفقیت
برچسب ها

anariha

من تمام تلاش خود را می کنم که مطالبی زیبا و پر انرژی برای شما تولید کنم (نه کپی). در سایت اناری ها برای وقت ، شخصیت و روحیه شما ارزش بالایی قائل هستم و از هر آنچه که به این ها صدمه بزند دوری می کنم. اگر اناری ها برای شما مفید بود آن را به دیگران معرفی کنید.
دکمه بازگشت به بالا

بستن